Kurser

 

Tværfagligt familiearbejde og samarbejde

På dette kursus vil du lære, hvordan du konkret kan finde, udtrykke, understøtte og styrke såvel dine egne som andre personers ressourcer og stærke sider.
 
Dette både som leder og medarbejder. Herved får du umiddelbart frigjort mere energi og dermed et større overblik. Endvidere bliver du sandsynligvis en smule mere kreativ og rationel i dine handlinger, hvorved et naturligt overskud til andre opgaver frigøres.

Kurset giver et funktionelt bud på, hvordan forholdsvis enkle, men effektive og respektfulde metoder i din daglige kommunikation fremmer socialt arbejde og arbejdet med mennesker i det hele taget. Et samarbejde, der styrer mod synlige og målbare resultater og som sparer menneskelige omkostninger såvel som reducerer de anvendte økonomiske midler. 
 
Det koster at have et veluddannet og vel-kommunikerende personale, men vores erfaring er, at det koster langt mere ikke at have det... Og spørgsmålet er ikke længere om personalet skal uddannes, men snarere hvornår og hvordan. 

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Mine forventninger til at lære samtaleteknikker er i aller højeste grad indfriet. Jeg har fået en anden forståelse, en anden parathed, en anden indgang til min arbejdssituation - utroligt berigende både i familiearbejdet og det tværfaglige samarbejde." - Udtalelse fra kursist

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...