Deltagere

 

Hvis du kan svare ja til nedenstående spørgsmål, vil dette kursus sandsynligvis kunne inspirere både dig og dine kolleger - og samtidig bidrage positivt til din egen personlige udvikling, trivsel og refleksion i hverdagen.
 
Har du været i en situation, hvor du i dit professionelle arbejde med f.eks. en familie eller klient, er overbevist om at vedkommende ikke gør det, der ville være bedst for ham eller hende?
 
Har du oplevet konflikter med dine klienter, hvor du følte dig fastlåst og magtesløs?
 
Har du været i situationer, hvor du har fornemmet at kommunikationen og fokus var baseret på at finde begrænsninger frem for kvaliteter og løsninger?
 
Mangler du værktøjer til at gøre din dagligdag mere ressourceorienteret, indholdsrig og trivelig?
 
Mangler du humoristiske metoder, der styrker såvel dine klienter, kolleger og dig selv?
 
Og kunne du tænke dig at lære nye måder at kommunikere på, som giver dig mere indflydelse og flere muligheder for at påvirke dine omgivelser i positiv retning? Og som tilmed gør dit arbejde mere sjovt og spændende i hverdagen?

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Mine forventninger til at lære samtaleteknikker er i aller højeste grad indfriet. Jeg har fået en anden forståelse, en anden parathed, en anden indgang til min arbejdssituation - utroligt berigende både i familiearbejdet og det tværfaglige samarbejde." - Udtalelse fra kursist

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...