Indhold

 

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper. Herunder hører de svære samarbejdstiltag, som kan opstå i kølvandet af sådanne sager. Der vil blive lagt stor vægt på at træne deltagerne i en række enkle, konkrete og effektive teknikker, som er velegnede til at lære bl.a.:

At blive bedre til at fokusere på løsninger frem for på problemer og begrænsninger.

At kommunikere respektfuldt, tydeligt og ressourceorienteret.

At varetage indbyrdes relationer på en hensigtsmæssig og støttende måde.

Der er tale om konkrete værktøjer som bryder de grænser, som førhen har afskåret de professionelle og deres samarbejdspartnere i at få fuldt udbytte af ressourcer og styrker, men som gennem disse metoder vil opleves enkle at anvende og udnytte.
 
Undervisningen er oplevelsesorienteret, hvilket vil sige at metoderne indlæres dels gennem demonstrationer af 'live' arbejde med familier og praktisk træning af metoderne i mindre grupper. Herudover får deltagerne mulighed for plenumsupervision af aktuelle problemstillinger.
 

"Mine forventninger til at lære samtaleteknikker er i aller højeste grad indfriet. Jeg har fået en anden forståelse, en anden parathed, en anden indgang til min arbejdssituation - utroligt berigende både i familiearbejdet og det tværfaglige samarbejde...."   Kursist

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Mine forventninger til at lære samtaleteknikker er i aller højeste grad indfriet. Jeg har fået en anden forståelse, en anden parathed, en anden indgang til min arbejdssituation - utroligt berigende både i familiearbejdet og det tværfaglige samarbejde." - Udtalelse fra kursist

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...