Indsatsen

 

Omvendt Familiepleje er en pædagogisk og psykologisk støttefunktion - primært i hjemmet - i de timer hvor børnene er sammen med deres forældre. Almindeligvis vil det være efter skole- og -institutionstid og i weekender med udgangspunkt i familiernes behov.
 
Det pædagogiske personale kan enten være personer ansat i kommunen eller vi kan tilbyde et samarbejde med vores uddannede personale, der indgår i den primære pædagogiske funktion. Der gives supervision af det pædagogiske personale for at optimere såvel samarbejdet som metoderne.
 
Forældre og børn motiveres og støttes til aktiviteter og handlinger, der udvikler familiære og netværksorienterede relationer. Derudover vil forældrene deltage i pædagogiske og psykologiske samtaler uden børnene, med formålet om at bevidstgøre, udvikle og forbedre forældrekompetencen. Vi vil evt. inddrage brug af video med fokus på forældrene og fremhæve deres ressourcer. Vi står til rådighed i 24 timer i døgnet.
 
Institut for FamilieUdvikling har været med til at forebygge et stort antal anbringelser udenfor hjemmet og har siden 1985 - i samarbejde med kommuner over hele landet - hjulpet familier til et bedre liv.

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Det er så befriende og let, når jeg fokusere på det kollegaen og jeg selv kan, men det kræver træning at huske det i den ofte travle dagligdag." -Udtalelse fra socialrådgiver

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...