Målgruppe

 

Vores indsats er bl.a. aktuel:
  • Hvor en målrettet indsats i forhold til at forbedre de voksnes kompetencer til at være forældre, vil være den mest hensigtsmæssige støtte og mindst skadelige indgriben.
  • Hvor børnenes situation, tilknytning til forældre, netværk, skoler, og nærmiljø er betydningsfuldt for deres udvikling.
  • Foranstaltningen er samtidig en udvidet observation af børnenes situation samt en vurdering af, hvorvidt forældrene kan støttes til udvikling i positiv retning.
  • Hvor der fra myndighedsside overvejes evt. anbringelse af børnene.
 
Målgruppen er bl.a.:
  • Hjælp til sårbare gravide og nye forældre.
  • Krise- og konfliktsituationer.
  • Vold og misbrugsproblemer.
  • Hjælp til børn- og ungeproblemer.
  • Psykiske problematikker, selvdestruktivitet, spiseforstyrrelser mv.
  • Opbygning af relationer og udvikling af kommunikationsfærdigheder.

 

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Det er så befriende og let, når jeg fokusere på det kollegaen og jeg selv kan, men det kræver træning at huske det i den ofte travle dagligdag." -Udtalelse fra socialrådgiver

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...