Om konceptet

 

Omvendt FamiliePleje bygger på anbringelse i eget hjem og med fokus på kompetenceudvikling af familien samlet i eget miljø.
 
Konceptet er resultatet af mange års erfaringer fra arbejde med familier i kommuner over hele landet.

Indsatsen, som er baseret på værdsættende samtale og systemisk metode, består bl.a. af:
  • En skriftlig vurdering og udredning af familiens udviklingsmuligheder.
  • Helhedsorienteret og tværfagligt ressourcearbejde.
  • Netværksopbyggende kurser for de voksne i familien.
  • Supervision af det involverede personale.

Vores erfaringer og resultater viser med al tydelighed, at børn via denne proces har mulighed for at udvikle sig til et acceptabelt niveau og ofte bliver mere velfungerende følelsesmæssigt og færdighedsmæssigt, når forældrene får støtte til selv at udvikle sig.

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

"Det er så befriende og let, når jeg fokusere på det kollegaen og jeg selv kan, men det kræver træning at huske det i den ofte travle dagligdag." -Udtalelse fra socialrådgiver

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...