Priser

 
 
Priser for Omvendt Familiepleje:
 
 Akut og planlagt aflastning; pr. døgn ca. 2.500,kr
 
 Støtte / kontaktperson ordning: i timen 425, kr.
 
 Skoleindsats; igangsættende indsats pr. måned ca. 23.000kr.
 
 Familiebevarende indsats / undgå anbringelse pr måned ca. 15.000,kr.
 
 Omvendt familiepleje i eget hjem/ indflytning eks.vis til uledsagede flygtninge
Teenagere mv. pr. måned ca. 48.500,kr.
 
 
Vi supplerer vore anerkendende systemiske-, værdsættende indsats med med metoden Signs of Safety principper efter Andrew Turnell og Steve Edwards principper, hvor børnene er centralt placeret i familiearbejdet og der udføres sikkerhedsplaner.
Vi indgår helt eller delvis i kommunens egne strukturer og ift. samarbejdspartnere efter behov.
 
Men ring og forhør dig om en konkret familie og du vil få en konkret pris

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...