Metoder

 

Vi tager udgangspunkt i systemisk teori, der bl.a. bygger på relationerne mennesker imellem - vores styrker og ressourcer og med hovedfokus på de områder, som fungerer hensigtsmæssigt. Med det overordnede formål at fremme allerede indlærte metoder og handlemåder for dermed at øge opmærksomheden på ressourcer og kvaliteter. Herved skabes energien til at indlære nye konstruktive metoder og handlemåder, som kan udvikle muligheder i hverdagen.
 
Den systemiske tilgang er baseret på den værdsættende samtale (Appreciative Inquiry AI) og fokuserer på muligheder, fremtid og handling. Der er således tale om en dynamisk proces, hvor vi påvirker os selv og hinanden med de valg, vi træffer og de handlinger, vi foretager.

Frem for at fordybe sig i problemet, finder vi ud af, hvad vi gør, som fungerer godt, når problemet ikke er til stede. Hvem støtter os, hvordan handler vi og hvordan er vores relationer i sådanne positive sammenhænge.
 
Vi fokuserer på ansvarlighed, den ressourceudviklende samtale, handlingsorientering samt undervisning, der støtter den enkelte og gruppen. Vores indfaldsvinkel er at se på nuet og fremtiden, og hvordan vi gensidigt kan støtte og ressourceudvikle hinanden.

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...