Om AI

 

Værdsættende samtale 
 
Institut for FamilieUdvikling´s arbejde tager udgangspunkt i den Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry, AI ).
 
Ordet værdsættende kommer fra ideen om at noget stiger i værdi, når det værdsættes. Værdsættende knytter an til ord som anerkendelse, bekræftelse og påskønnelse.
 
Ordet samtale knytter an til dialog, undersøgelse, deltagelse og sammenskabelse. Med det engelske ord inquiry menes en søge-at-forstå-proces ved at stille udforskende spørgsmål.
 
Værdsættende samtale er at betragte som en fælles opdagelsesrejse fra de unikke individuelle og fælles oplevelser til en fælles udforskning af fremtiden og de muligheder, denne tilbyder.

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...