Samarbejdspartnere

 

2012

Tilmeldt: Evidenskonference –Inklusion og positive relationer på børne-ungeområdet.

Messe: Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn -i praksisfeltet.

 

Tilknyttet Worklife Partners a/s: Psykologisk rådgivning / Krisehjælp

Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, aflastning mv

Sorø kommune: Omvendt FamiliePleje, aflastning mv

Odsherred Kommune: Familiearbejde i voksen handicap afd..

Slagelse kommune: Omvendt FamiliePleje, aflastning

Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje, aflastning, kontaktperson ordning.

Endvidere supervision, kursusforløb med diverse:

Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne-og ungeforvaltninger.

Tilsynsværge

 

2011

Afholdt kursus for seminar.dk: ”Forebyggende familiehjælp”
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision (bl.a. af plejefamilier) og familiearbejde.
Tilknyttet Worklife Partners a/s: Psykologisk rådgivning / Krisehjælp
Familieafdelinger, handicapafdeling. m.fl. I København
Sorø kommune: Omvendt FamiliePleje, aflastning mv
Hvidovre kommune: Familiearbejde.
Odsherred Kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje, aflastning, kontaktpersonordning.
Endvidere supervision, kursusforløb med diverse:
Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne-og ungeforvaltninger.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2010

Kursusforløb med: Sonja Parker, socialworker Australien ”Signs of Safety”
Kursusforløb med: Psykiater Ben Furman fra Finland
Afholdt kursus for seminar.dk: ”Forebyggende familiehjælp”
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision (bl.a. af plejefamilier) og familiearbejde.
Familieafdelinger, handicapafdeling. m.fl. I København
Furesø kommune: Familiearbejde.
Hvidovre kommune: Familiearbejde.
Odsherred Kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Lolland kommune: Familiearbejde
Slagelse kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje.
Roskilde kommune: Omvendt familiepleje.
Endvidere supervision, kursusforløb med diverse:
Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne-og ungeforvaltninger.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2009

Kursusforløb med:  Salvador Minuchin I Ålborg
Kursusforløb med:  Maurizio Andolfi i Rom

Afholdt kursus for seminar.dk: ”Forebyggende familiehjælp”
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision (bl.a. af plejefamilier) og familiearbejde.
Furesø kommune: Familiearbejde.
Ringsted kommune: Misbrugsarbejde
Hvidovre kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Slagelse kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje.
Roskilde Kommune: Omvendt familiepleje.
Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne-og ungeforvaltninger: Diverse institutioner har modtaget supervison og uddannelsesforløb.
Ekstern underviser på systemiske uddannelsesforløb.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2008

Kursusforløb med Karl Tomm

Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision (bl.a. af plejefamilier) og familiearbejde.
Egedal kommune: Familiearbejde.
Køge kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Korsør kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje.
Lejre Kommune: Omvendt familiepleje.
Hvidovre kommune: Omvendt familiepleje.
Græsted Gilleleje kommune: Kursusforløb.
Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne-og ungeforvaltninger: Diverse institutioner har modtaget supervison og uddannelsesforløb.
Ekstern underviser på systemiske uddannelsesforløb.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2007

Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision og familiearbejde.
Egedal kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Næstved kommune: Omvendt FamiliePleje.
Korsør kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt familiepleje.
Lejre kommune: Omvendt Familiepleje.
Ballerup kommune: Kursusforløb.
Græsted Gilleleje kommune: Kursusforløb.
Ungdomspension, psykiatrisk bosted, daginstitutioner, børne- og ungeforvaltninger: Diverse institutioner har modtaget supervision og uddannelsesforløb.
Ekstern underviser på systemiske uddannelsesforløb.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2006

Trundholm kommune: Familiearbejde, Omvendt FamiliePleje, supervision af plejefamilier
Uddannelse i tværfagligt samarbejde i de tværfaglige grupper i kommunen.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision og familiearbejde.
Ølstykke kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Stenlille kommune: Omvendt FamiliePleje.
Køge kommune: Omvendt FamiliePleje.
Korsør kommune: Omvendt FamiliePleje.
Kalundborg kommune: Omvendt FamiliePleje.
Fredensborg kommune: Omvendt Familie Pleje
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.
Tilsynsværge

 

2005

Trundholm kommune: Familiearbejde, Omvendt FamiliePleje, supervision.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision og familiearbejde.
Dragsholm kommune: Supervision.
Ølstykke kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Stenlille kommune: Omvendt FamiliePleje.
Sorø kommune: Omvendt FamiliePleje.
Køge kommune: Omvendt FamiliePleje.
Korsør kommune: Omvendt FamiliePleje.
Kalundborg kommune: Omvendt FamiliePleje.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.

 

2004

Kongres i Miami: "Værdsættende samtale".
Løbeterapi på La Santa: Allan Zachariasen.

Ballerup kommune: Projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Trundholm kommune: Ældreplejen.
Sorø kommune: Omvendt FamiliePleje.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Kbh. kommune: Omvendt FamiliePleje, supervision og familiearbejde.
Præstø kommune: Familiearbejde, supervision og misbrugsbehandling.
Dragsholm kommune: Supervision.
Ølstykke kommune: Familiearbejde.
Holbæk kommune: Omvendt FamiliePleje.
Stenlille kommune: Omvendt FamiliePleje.
Helsinge kommune: Supervision.
Korsør kommune: Omvendt FamiliePleje.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.

 

2003

Undervisningsforløb: Dr. David Campbel; ”How cirkularity can be applied to linearity in domain of action”

Ringsted kommune: Ældreplejen - supervision og metodeundervisning.
Svendborg kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Farum kommune: Supervision.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Supervision, familiearbejde.
Ølstykke kommune: Omvendt FamiliePleje.
Korsør kommune: Misbrugsbehandling, familiearbejde.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.

 

2002

Deltaget ved d. VI Nordiske Therapy Congress reykjavik Island.
Basisuddannelse i systemisk familiearbejde. DISPUK
Ringsted kommune: Ældreplejen - supervision og metodeundervisning.
Svendborg kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Kbh. kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Farum kommune: Supervision.
Vestsj. Amt: Supervision, undervisning og misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Esbjerg kommune: Familiearbejde
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.
Ølstykke kommune: Omvendt FamiliePleje.
Køge kommune: Supervision af PPR
Korsør kommune: Misbrugsbehandling, familiearbejde.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.

 

2001

Undervisningsforløb: Inzoo Kim Berg; Hvordan arbejdes der konkret med familier.
Undervisningsforløb: med psykiater Ben Furman
Undervisningsforløb: dr. David Campbell Tavistock London; The Social Constructed Organization.
Svendborg kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Kbh. kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Kbh. kommune: Supervision, undervisning og familiebehandling.
Farum kommune: Supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vestsj. Amt: Supervision, undervisning og misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.
Ølstykke kommune: Omvendt FamiliePleje.
Køge kommune: Supervision af PPR.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. børn på døgninstitution Fremtiden.

 

2000

Undervisningsforløb: G. Checchin: Positiv reformulering i familieterapy.
Familiebehandlingsstedet Fremtiden startes på "Værdsættende-systemiske" principper.
Verdenskongres i familiebehandling i Oslo.
Kbh. kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Stenlille kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde og supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vestsj. Amt: Supervision, undervisning og misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.
Klinisk psykolog ansvarlig for behandlingen af 20 misbrugere m. Børn på døgninstitution Fremtiden.

 

1999

Uddannelsesforløb med STOK: David Campbel, Ros draper Tavistock: Teaching Family Therapy.
Sommerkongres i Parken med diverse terapeuter mv: Arrageret af Dispuk
Kursusforløb: Steve de Shazer; Udvikling af løsninger med misbrugere.
Kbh. kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Stenlille kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde og supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vestsj. Amt: Supervision, undervisning og misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.

 

1998

Uddannelsesforløb med STOK: dr. David Campbel, Ros Draper Tavistock: Teaching Family Therapy.
Kbh. kommune: Undervisning, supervision og familiearbejde.
Nykøbing Rørvig kommune: Supervision, familiearbejde.
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Stenlille kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde og supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vest Sj. Amt: Supervision, undervisning og misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Herlev kommune: Familiearbejde.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.
Kalundborg kommune: Familiearbejde.
Tornved kommune: Supervision, familiearbejde og undervisning.
Marstal kommune: Supervision, familiearbejde.

 

1997

Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Slangerup kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde og supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vest Sj. Amt: Supervision misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Allerød kommune: Projekt / supervision v. sundhedsplejen.
Dragsholm kommune: Familiearbejde.
Kalundborg kommune: Familiearbejde.
Tornved kommune: Supervision, familiearbejde og undervisning.
Marstal kommune: Supervision, undervisning og familiearbejde.

 

1996

Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Trundholm kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde supervision.
Slangerup kommune: Familiearbejde, omvendt familiearbejde og supervision.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Vestsj. Amt: Supervision misbrugsbehandling.
Kbh. misbrugscentre: Supervision, undervisning i behandlingsmetoder og samarbejde.
Allerød kommune: Projekt / supervision v. sundhedsplejen.

 

1995

Allerød kommune: Projekt / supervision v. sundhedsplejen.
Norge: Undervist i supervision, samarbejde og ledelsesudvikling.
Frederiksberg kommune: Supervision.
Høng kommune: Supervision, familiearbejde
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Hasle kommune: Projektleder i familiearbejde / tværfagligt udviklingsarbejde.
Trundholm kommune: Omvendt familiearbejde

 

1994

Autoriseret af dansk psykologforening.

 

Frederiksberg kommune: Supervision.
Kalundborg kommune: Supervision, familiearbejde
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Hasle kommune: Projektleder i familiearbejde / tværfagligt udviklingsarbejde.
Trundholm kommune: Omvendt familiearbejde.
Nykøbing Rørvig kommune: Supervision, familiearbejde.

 

1993

Frederiksberg kommune: Supervision.
Kalundborg kommune: Supervision, familiearbejde
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Oplægsholder v. 3. nordiske familieterapikongres i Oslo.
Hasle kommune: Projektleder i familiearbejde / tværfagligt udviklingsarbejde.
Herlev kommune misbrugsbehandling: Systemisk supervision.
Nykøbing Rørvig kommune: Supervision, familiearbejde.

 

1992

Frederiksberg kommune: Supervision.
Kalundborg kommune: Supervision, familiearbejde
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.
Oplægsholder v. verdenskongres i familieterapi Finland.

 

1991

Frederiksberg kommune: Supervision.
Kalundborg kommune: Supervision, familiearbejde
Ballerup kommune: Familiearbejde, projektarbejde og supervision.

 

1990

Næstved kommune: Omvendt FamiliePleje.
Frederiksberg kommune: Supervision af sagsbehandlere.
Ballerup kommune: Familiearbejde og projektarbejde.
Ringsted kommune: Familiearbejde.
Bramsnæs kommune: Familiearbejde.

 

1989

cand. psych. Fra Kbh. Universitet.

 

Ballerup kommune: Projektarbejde tværfagligt samarbejde i familiegruppen
Svinninge kommune: Omvendt FamiliePleje.
Hvidebæk kommune: Familieterapeutisk familiearbejde i familiernes hjem.

 

1988

Forvaltningshøjskolen Kbh.: Metodeundervisning i tværfagligt samarbejde.
Næstved kommune: Omvendt FamiliePleje.
Nexø kommune: Omvendt FamiliePleje.

 

1987

Helsinge kommune: Omvendt FamiliePleje.
Den sociale højskole Esbjerg: Metode og procesundervisning.
Roskilde kommune: Familieterapeutisk familiearbejde i familiernes hjem.

 

1986

Slagelse kommune: Familieterapeutiske arbejde i familiernes hjem.

 

1985

Stopper som familieplejer i eget hjem, op til første barn fødes.
Skovbo kommune: Familiearbejde.
Gladsaxe kommune: familiearbejde

 

1983

Støtte til familie og specielt ung i Gladsaxe kommune.
Døgn-familiepleje til ung fra Gladsaxe kommune.

 

1980

Har sideløbende med studier undervisningsjob på diverse skoler
  Kbh. Døttreskole, Hvalsø Ungdomsskole etc.
Kontaktperson til ung på Nærumgård behandlingshjem.
Deltager i BRIS arbejde på kontoret i Kbh..

 

1976-78

Red Deer College, Alberta Canada.
Erfarer bl.a. den store sociale forskellighed og for mig at se uretfærdighed i Canada.
Indianere der bogstaveligt bor i blikkasser i temp. -30C etc..
Forhold der medfører, at mit værdisæt som samfundsborgere bliver diskuteret.
Medfører at jeg flytter til DK og etablerer familie.

 

1976

Studentereksamen fra Stenhus Holbæk

 

1975

Forældre immigrerer igen til Canada

 

1958-75

Vokset op i Danmark med flere visit i Canada

 

1956 Født Vancouver Canada

>> Kurser

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper.

>> Find os /

Kontakt os

for nærmere information

Omvendt Familiepleje

er landsdækkende

Omvendt Familiepleje v/ Klinisk psykolog John Falkenberg • Tlf: 20 97 04 30 • johnfalkenberg@mail.dk • CVR: 16940895

>> Omvendt familiepleje

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav.

>> Supervision

Vi har mange års erfaring med at hjælpe såvel enkeltpersoner som grupper med at finde ressourcer, energi og lyst til livet...