top of page

Undervisning i Omvendt Familiepleje's metoder til hele forvaltningen

KURSER

Tværfaglig samarbejde og familiearbejde

På dette kursus vil du lære, hvordan du konkret kan finde, udtrykke, understøtte og styrke såvel dine egne som andre personers ressourcer og stærke sider. 
 
Dette både som leder og medarbejder. Herved får du umiddelbart frigjort mere energi og dermed et større overblik. Endvidere bliver du sandsynligvis en smule mere kreativ og rationel i dine handlinger, hvorved et naturligt overskud til andre opgaver frigøres.

Kurset giver et funktionelt bud på, hvordan forholdsvis enkle, men effektive og respektfulde metoder i din daglige kommunikation fremmer socialt arbejde og arbejdet med mennesker i det hele taget. Et samarbejde, der styrer mod synlige og målbare resultater og som sparer menneskelige omkostninger såvel som reducerer de anvendte økonomiske midler. 
 
Det koster at have et veluddannet og vel-kommunikerende personale, men vores erfaring er, at det koster langt mere ikke at have det... Og spørgsmålet er ikke længere om personalet skal uddannes, men snarere hvornår og hvordan. 

Kurser: About

YDERLIGERE INFORMATION OM KURSER

INDHOLD

Kurset Tværfagligt samarbejde og Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede familier/klienter/grupper. Herunder hører de svære samarbejdstiltag, som kan opstå i kølvandet af sådanne sager. Der vil blive lagt stor vægt på at træne deltagerne i en række enkle, konkrete og effektive teknikker, som er velegnede til at lære bl.a.:


At blive bedre til at fokusere på løsninger frem for på problemer og begrænsninger.

At kommunikere respektfuldt, tydeligt og ressourceorienteret.

At varetage indbyrdes relationer på en hensigtsmæssig og støttende måde.

Der er tale om konkrete værktøjer som bryder de grænser, som førhen har afskåret de professionelle og deres samarbejdspartnere i at få fuldt udbytte af ressourcer og styrker, men som gennem disse metoder vil opleves enkle at anvende og udnytte.
 
Undervisningen er oplevelsesorienteret, hvilket vil sige at metoderne indlæres dels gennem demonstrationer af 'live' arbejde med familier og praktisk træning af metoderne i mindre grupper. Herudover får deltagerne mulighed for plenumsupervision af aktuelle problemstillinger.


"Mine forventninger til at lære samtaleteknikker er i aller højeste grad indfriet. Jeg har fået en anden forståelse, en anden parathed, en anden indgang til min arbejdssituation - utroligt berigende både i familiearbejdet og det tværfaglige samarbejde...."   Kursist

DELTAGERE

Hvis du kan svare ja til nedenstående spørgsmål, vil dette kursus sandsynligvis kunne inspirere både dig og dine kolleger - og samtidig bidrage positivt til din egen personlige udvikling, trivsel og refleksion i hverdagen.


Har du været i en situation, hvor du i dit professionelle arbejde med f.eks. en familie eller klient, er overbevist om at vedkommende ikke gør det, der ville være bedst for ham eller hende?


Har du oplevet konflikter med dine klienter, hvor du følte dig fastlåst og magtesløs?


Har du været i situationer, hvor du har fornemmet at kommunikationen og fokus var baseret på at finde begrænsninger frem for kvaliteter og løsninger?


Mangler du værktøjer til at gøre din dagligdag mere ressourceorienteret, indholdsrig og trivelig?


Mangler du humoristiske metoder, der styrker såvel dine klienter, kolleger og dig selv?


Og kunne du tænke dig at lære nye måder at kommunikere på, som giver dig mere indflydelse og flere muligheder for at påvirke dine omgivelser i positiv retning? Og som tilmed gør dit arbejde mere sjovt og spændende i hverdagen?

PRAKTISK INFO

Tidspunkter
Undervisning fra kl. 9.30 til kl. 16.00 hver dag. Fra kl. 9.00 til 9.30 serveres kaffe, te og morgenbrød. Frokost dagligt ca. kl. 12.00 til kl. 13.00.

  

Sted
Holbæk 


Pris
Kr. 6.500,- incl. materialer, kaffe & the og diverse måltider.


Tilmelding
Senest 14 dage før kursusstart på tlf. 20970430


Undervisere
Cand. psych. John Falkenberg

Kurser: FAQ
bottom of page