top of page
AdobeStock_264426380.jpeg

OMVENDT FAMILIEPLEJE

Omvendt Familiepleje er et tilbud om foranstaltning til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de samfundsmæssige krav. Altså:


Hvor der fra myndighedsside overvejes evt. anbringelse af børnene.


Hvor børnenes situation, tilknytning til forældre, netværk, skoler, og nærmiljø er betydningsfuldt for deres udvikling.


Hvor en målrettet indsats i forhold til at forbedre de voksnes kompetencer til at være forældre, vil være den mest hensigtsmæssige støtte og mindst skadelige indgriben.


Foranstaltningen er samtidig en udvidet observation af børnenes situation samt en vurdering af, hvorvidt forældrene kan støttes til udvikling i positiv retning.


Omvendt Familiepleje kan således beskrives som en "anbringelse" i eget hjem, hvor der bliver tilknyttet fag personer i det omfang, det er nødvendigt for at varetage børnenes omsorg, pleje og udvikling. Der tilknyttes en psykolog til udvikling af familien og til at varetage supervisionen af det personale, der arbejder med familien.


Institut for FamilieUdvikling tilbyder terapeutisk indsats i familier til såvel børnene som de voksne. Vi tilbyder hjælp til børn- og ungeproblemer, krise- og konflikt-situationer, samlivsproblemer, skoleproblemer, spiseforstyrrelser, styrkelse af livskvalitet og selvtillid, opbygning af relationer og almene kommunikationsfærdigheder.


Udover indsatsen i hjemmet tilbydes følgende til kommuner:

  • Afklaring og vurdering af familiens ressourcer.

  • Afklaring og vurdering af indsats.

  • Afklaring og vurdering af familiens muligheder for at kunne indgå i et terapeutisk forløb.

  • Skriftlig konklusion af afklaringsforløbet, som gennemgås i samarbejde med familien.

Omvendt Familiepleje: About
bottom of page