top of page

CIRCLE OF SECURITY - TRYGHEDSCIRKLEN

Omvendt Familiepleje forsøger at indarbejde disse principper

For et lille barn er tryghed vigtigere end alt andet.

Børn kommer til verden med et stort og vigtigt behov for at søge tryghed og beskyttelse. Det er dét, der kaldes tilknytning; den medfødte evne til at opsøge og holde sig i nærheden af sine omsorgspersoner, og derved sikre sin egen tryghed og overlevelse.

For at kunne udforske må barnet føle sig trygt og beskyttet. Det vil sige, at barnet må føle en indre ro for at være i stand til at være nysgerrig og modtagelig over for sin omverden. Mens barnet udforsker verden, kan det blive både bange, frustreret eller træt, og så dukker behovet for nærhed og tilknytning op igen. 

Tilknytning og udforskning hænger tæt sammen.  Alle børn er født med et helt grundlæggende behov for at udforske omgivelserne. Trangen til at udforske kommer tidligt til udtryk ved, at barnet smager på og undersøger alt, hvad det kan komme i nærheden af. I en alder af få måneder vil barnet op og frem, drevet af en stærk trang til at undersøge verdenen. 

Der er derved to helt grundlæggende behov hos ethvert barn. Det er to behov, der går i hver sin retning, men som alligevel hænger tæt sammen. Det ene er tilknytningen, der er barnets behov for beskyttelse og omsorg. Det andet er udforskningen, der handler om barnets selvstændighed og behov for at undersøge og mestre verden. De to behov er helt afhængige af hinanden.

Tryghedsciklen.JPG

OVENSTÅENDE MODEL KALDES FOR ”TRYGHEDSCIRKLEN”.

I den nederste del af cirklen ser vi barnets afhængighed og behov for beskyttelse. Hånden, der tager imod nederst til venstre, er den sikre havn i form af en tryg voksen, som barnet kan få hjælp af og trøst hos. Det kan være, at barnet er blevet ked af det, træt eller vred, men ofte drejer det sig ganske enkelt om et helt naturligt behov for nærhed og omsorg. ”Koppen skal fyldes op”, før barnet kan udforske verdenen igen. 
Den øverste hånd skal ses som en tryg base for barnets udforskning. Barnet tager en tur ud i verden for at udforske, fordi det er trygt og ved, at det altid kan vende tilbage, når behovet opstår. Når barnet mærker udfordringer eller får behov for hjælp og omsorg, vil det igen bruge den voksne som en sikker havn. På den måde bevæger barnet sig rundt i Tryghedscirklen i små eller store runder. 
Et lille barn tager mange ture tilbage til den trygge havn, mens turene ud i verden bliver længere, jo ældre barnet bliver. Tryghedscirklen viser, at det er vanskeligt, måske umuligt at udforske og lære, uden at "der er fyldt på med tryghed“. Trygheden til at bevæge sig væk stammer fra visheden om, at det altid er muligt, at komme tilbage i sikker havn igen.

Om Barnet: Services
JohnFalkenberg.JPG
Tryghedscirklen_edited.jpg
Om Barnet: Services
bottom of page